Volkswagen ověřuje v Hamburku autonomní parkování

Koncern Volkswagen testuje autonomní parkování na letišti v Hamburku. Na základě parkovací karty si vozidla značek Volkswagen, Audi či Porsche samočinně vyhledají přidělené parkovací místo. Vozidla se orientují podle obrazových značek v parkovací budově. Takto koncipované autonomní parkování je možné realizovat v libovolné parkovací budově. Začátkem příštího desetiletí mají mít tuto funkci k dispozici první zákazníci ve vybraných parkovacích budovách.

Autonomní parkování bude v prvním kroku realizováno v parkovacích budovách, které budou mít oddělené zóny pro tento druh provozu bez přístupu chodců. Do té doby bude autonomní parkování podrobováno rozsáhlým testům. V budovách po celém světě pak budou realizovány a analyzovány tisíce parkovacích jízd. Zároveň bude probíhat zabezpečení na základě simulací.

Dalším krokem je smíšený provoz, v němž se budou autonomní vozidla pohybovat ve stejných zónách parkovací budovy jako automobily s řidiči. V poslední fázi dojde k realizaci vize autonomně parkujících vozidel i na veřejných parkovištích, například před supermarketem.

Všechna vozidla s funkcí autonomního parkování budou vybavena aktivním systémem rozpoznávání okolí, který dokáže rozpoznávat objekty a příslušně na ně reagovat, například vyhýbacím manévrem, zpomalením nebo kompletním zastavením. Vozidla jsou za tím účelem vybavena soustavou senzorů, například ultrazvukových, radarových a kamerových. Zpracování dat probíhá v centrální řídicí jednotce automobilu. Automobil na základě mapových podkladů automaticky dojede na přidělené volné parkovací místo. Vozidla se přitom orientují podle jednoduchých obrazových značek, umístěných v parkovací budově.

Auta autonomně parkují na letišti v Hamburku

Jeden z testů autonomního parkování v současnosti probíhá v již zmiňovaném Hamburku. V rámci partnerství mezi koncernem Volkswagen a Svobodným a hanzovním městem Hamburk zkouší značky Volkswagen, Audi a Porsche autonomní parkování na parkovišti místního letiště. Účastníci testu si pomocí aplikace mohou pohodlně z domova rezervovat na letišti parkovací místo. U vjezdu do parkovací budovy své vozidlo jednoduše odevzdají a vše ostatní proběhne automaticky. Vůz si vyhledá volné parkovací místo, podle potřeby třeba u nabíjecího stojanu. Po návratu z cesty zašle řidič krátkou zprávu prostřednictvím aplikace a vozidlo se během krátké doby přemístí k výjezdu z parkovací budovy, připravené k jízdě domů. Rychlé je i vyúčtování a následná úhrada parkovacích poplatků prostřednictvím aplikace.

Autonomně parkující vozidla vyžadují pro parkování výrazně méně místa, protože do nich nenastupuje, ani z nich nevystupuje žádný řidič. To je výhoda, kterou je možné využít pro zlepšení situace s parkovacími místy třeba právě na letišti. Tím by mohlo dojít i k rozšíření počtu parkovacích míst.

Foto: Volkswagen