Vančík Motorsport jezdí na závodní paliva MOL

Společnost Vančík Motorsport s.r.o vznikla v roce 2010. Kromě jiného se zabývá repasemi, stavbou, úpravami, vývojem a testováním motorů. Na závěrečné dva závody letošní série Mistrovství  České republiky v rally, Barum Czech Rally Zlín a SVK Rally Příbram se firma rozhodla pro spolupráci s MOL Česká republika. A tak jsme se Jaroslava Vančíka zeptali na to, proč si vybral závodní paliva právě od této společnosti?

Naše firma Vančík Motorosport připravuje motory pro zákazníky z celého světa včetně motorů pro vrcholné týmy v Mistrovství světa a Evropy. Výzkumu a vývoji motorů proto věnujeme značnou část své energie. Součástí tohoto procesu je i permanentní testování rozsáhlého spektra nabízených paliv. Při přípravě motoru jezdce MOL Racing Teamu Norberta Hercziga jsme obdrželi i vzorek paliva MOL Hi5. Počáteční lehká nedůvěra byla vystřídána příjemným překvapením z výsledků testů. Norbert nakonec s tímto novým palivem vyhrál hned první rychlostní zkoušku, na kterou nastoupil. Výkon paliva jsme dále analyzovali a rozhodli jsme se je použít v závodním nasazení i našeho vlastního týmu. Výsledky Barumky potvrdily naše očekávání, jsme velmi spokojeni. Jsem přesvědčen, že se nám otevřelo pole pro širší spolupráci nejen v oblasti paliv.

Napovíte laikovi, v čem je závodní palivo vlastně odlišné od paliva, které se prodává na čerpacích stanicích?

Liší se především výhřevností, oktanovým číslem a složením aditiv nejen pro optimalizaci hoření ve spalovacím prostoru, ale i dalších funkcí, které palivo má. Velmi hrubě lze říci, že více než 95 % složek závodního paliva je v zásadě stejných jako u paliva z čerpací stanice. Vzhledem k charakteru zátěže v závodním voze je však jiná kvalita jednotlivých složek a jejich vzájemný poměr.

Zjednodušeně lze říci, že normální vůz může jezdit na tato paliva?

V zásadě ano. Obyčejný automobil může jezdit na závodní palivo. I závodní vůz může jet krátkodobě na palivo z čerpací stanice bez nějakých významných negativních dopadů. U něj je to trochu složitější vzhledem k dalším nárokům na palivo, které v provozu obyčejných motorů nejsou. To se týká nejen oktanového čísla, které má u závodních paliv hodnotu 102 oktanů. Závodní paliva se musí vyrovnat s řadou dalších požadavků, hrají například roli při chlazení, musí být odolné vyššímu tlaku v palivové soustavě a nesmí pěnit atd. Požadavků je téměř nekonečně mnoho a některé jsou dosti protichůdné. Předpisy pro závodní paliva jsou ovšem napsány tak, aby zůstala zachována určitá vazba mezi závodními palivy a palivy obyčejnými. Ta obyčejná potom mohou těžit z poznatků ze závodů s pozitivním dopadem na jejich kvalitu. Tak je tomu u všech velkých petrolejářských firem, jako jsou SHELL, ELF, BP.

Jak se testuje kvalita závodních paliv a co je důležitým ukazatelem?

Pro každé závodní palivo a každý typ závodního motoru se tvoří tzv. „mapa“ motoru. Je to složitý počítačový program, který se nahraje do tzv. ECU, počítače, který pak ve voze řídí motor. Dodavatelé závodních automobilů obvykle dodávají jednu mapu, která je podmíněna i použitím jimi určeného paliva. V našem vývoji a testování vytváříme vlastní mapy pro různá paliva. Nejdůležitějším ukazatelem je u závodního motoru především schopnost maximálně využít energetický obsah paliva a dosáhnout co nejvyšších hodnot a co nejširšího rozsahu využitelných otáček maximálního výkonu resp. maximálního točivého momentu včetně co nejplošší křivky nárůstu těchto hodnot. To vše při odpovídající spolehlivosti. My vycházíme z testů na brzdě, které toho hodně ukáží především v oblasti výkonu. Individualizací oněch map jsme schopni navýšit výkony námi připravených motorů o několik procent proti továrním specifikacím. Poté přizpůsobujeme mapy i dalším požadavkům, například právě na spolehlivost. Až v samém závěru vývoje se testuje palivo ve voze. Závodní automobil je komplexní mechanismus, ve kterém do sebe musí zapadat všechny prvky. Proto je mimořádně důležitá i kvalita používaných součástí motoru a jejich konečná montáž. Celá tato složitá mozaika pak v závodním nasazení dá ucelený obraz úspěchu či neúspěchu.   

Foto: Josef Petrů, archiv MOL Česká republika