Nové trendy automobilových barev jsou navázány na digitální svět

Touha po větší jednoduchosti a transparentnosti v digitálním světě inspirovala i prognózu barevných trendů v automobilovém průmyslu pro rok 2018. Na základě této předpovědi sestavili návrháři divize BASF Coatings kolekci 65 nových automobilových barev s název Translucid.

Digitální posuny: intenzivní modré odstíny a nové světlé barvy
Úměrně s rostoucím počtem lidí, kteří chtějí žít ve skrytu před „sběrači dat“ a dohledem, si v digitálním světě získává pozornost krása těla a dalších analogových objektů. Tento trend se pak promítá do palety automobilových barev. Teplé, béžové odstíny napodobují vzhled kůže, zatímco tmavé a světlé odstíny modré vyjadřují naopak digitalizaci lidského těla.

Rostoucí propojení: pastelové a chromatické barvy
Data vyměňovaná bez časových a prostorových omezení narušují pevné hranice. Automobily se z pouhých vozidel stávají vysoce komplexními stroji, jež intenzivně komunikují s řidiči i s okolním prostředím. Složitá povaha našeho propojení s objekty se odráží  v prostorovém lesku, ale také ve směsi svěžích a jiskrných efektů. Pastelové a chromatické barvy i intenzivní modré vytvářejí obraz nových technologií a zdůrazňují jedinečnost digitálního věku. Obecně platí, že oscilace mezi tmavými a středními odstíny šedé odpovídá napětí mezi fascinací technikou a strachem z ní.

Průzkum na poli automobilových barev v podání BASF Coatings
Designéři divize BASF Coatings v Číně, Japonsku, Spojených státech a Německu vyvíjejí odstíny pro automobilový průmysl za pomoci každoročního rozsáhlého výzkumu a hloubkové analýzy. Zjišťují globální trendy a předvídají kulturní změny, které budou mít vliv na preference zákazníků v příštích třech až pěti letech. Kromě rozpoznávání těchto trendů se regionální projektové týmy snaží vystopovat specifická témata, jež si diktují lokální podmínky v Evropě, na Blízkém východě a v Africe, v Severní Americe, Asii a Tichomoří.

Návrat do budoucnosti
Trendy regionu v Evropě, na Blízkém východě a v Africe se zdají být mnohostranné, stejně jako místní lidé. Jejich společnými rysy jsou vliv nevídaných možností současné doby a sklon ke zpomalování uprostřed rychle se měnícího světa. Hledání periferie globálního životního stylu a zájem o individuálně uzpůsobený vzhled vozu mají za výsledek nečekané a neobvyklé odstíny, jako je nažloutlá zelená s matným krycím lakem.

Rozmanitost tohoto prostoru znamená, že regionální design se nezaměřuje pouze na Evropu, nýbrž bere ohled také na vkus zákazníků z Blízkého východu a Afriky. Konkrétně Blízký východ přitahuje pozornost tím, že se u výrobků orientuje na dojem přepychu, což dobře dokládá odstín bělavé zlaté se strukturovaným krycím lakem. Ve světě se stabilním Wi-Fi připojením se dále setkáváme se silnou potřebou hmotných objektů, právě proto přicházejí do módy starožitnosti, jako třeba gramofony. V jazyce automobilových barev má staré časy připomínat středně světlá cihlová barva s přechody do červené.

Nový standard automobilových barev je třeba přehodnotit a obohatit o další položky. Jako příklad může posloužit odstín LK Black, moderní interpretace tmavé antracitové, jež využívá inovativní technologii Solaric. Systém řízení slunečního tepla u tohoto produktu odráží blízké infračervené záření, čímž za horkého a slunečného počasí snižuje teplotu na povrchu i uvnitř vozidla.

Severní Amerika: návrat do přírody
Při určování budoucího vývoje automobilových barev pro Severní Ameriku zkoumal tým trendy, jako jsou zásahy moderních technologií do každodenního života či touha po odpoutání  a opětovném propojení s přirozenějším světem, se společenstvím a vlastním tělem. Klíčová barva v tomto regionu je Undercurrent Blue, výrazně tmavý odstín námořnické modři s hedvábnou texturou a jednoduchou pigmentační technologií, který vyvolává dojem tajemství a vzývání sebe sama.

Asie a Tichomoří: návrat do kultury
Aplikace a produkty s jedinečným asijským stylem nabývají vysoké hodnoty a významu. S tím související nové sebevědomí Asiatů vyjadřuje odstín bílé perlové, jedné z ikonických barev, jež symbolizují jedinečného ducha regionu. Celosvětové uznání, jehož se dnes asijské kultuře dostává, navíc dává hlas mladým lidem a skupinám, které ještě nedávno v rámci hospodářského boomu usilovaly o své místo na slunci. Hluboký sytý odstín červené se zářivými skleněnými vločkami zvýrazňuje sofistikovanost, v níž nyní tyto hlasy zaznívají.